مقدمه

 این مرکز به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی و فناوری آموزش عالی اسرار راه اندازی گردیده است. این مرکز در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

مأموریت

 • ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی

 • تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه  

اهداف

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور

 • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی

 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی

 • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاه

راهبردها

 • ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع و سازمان‌ها

 • ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری با صنایع و سازمانها

 • معرفی تواناییها و پتانسیل‌های دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در برطرف نمودن مشکلات آنها

 • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه

 • برگزاری نشست­های مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان­ها و ... و هیاًت مدیره­های شهرک­های صنعتی و کشاورزی

 • برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه­های صنعتی، ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی

 • ایجاد تسهیلات و در امر بهره­گیری مراکز صنعتی از امکانات دانشگاه و بالعکس