بسمه تعالی        

مؤسسه آموزش عالی اسرار تحت قانون تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در سال 1386 با کسب مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در زمینه فنی و مهندسی فعالیت خود را با پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور آغاز نمود.

کلیه دانشجویان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصیل از نظر آموزشی، فرهنگی، انضباطی و پرداخت شهریه تابع مقررات مصوب شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشند. در حال حاضر این مؤسسه در دوره های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در رشته هایی چون عمران، کامپیوتر، برق، ساختمان، انرژی، صنایع، معماری، حسابداری، آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی و مدیریت دولتی از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد و در جهت ارتقاء شاخص های علمی فرهنگی و تأمین نیروی انسانی آینده کشور تلاش می نماید. ضمناً دانشنامه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی اسرار با امضای ریاست دانشگاه فردوسی و ریاست مؤسسه خواهد بود.