ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی 1401

وام دانشجویی

بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۰/۶۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ وزارت علوم، ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان(www.swf.ir) در پروتال دانشجویی فعال گردیده است. دانشجویان  محترم می‌توانند به منظور ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰  با رعایت موارد ذیل (فایل‌های ضمیمه) سامانه مذکور مراجعه نمایند.

لذا دانشجویانی که متقاضی وام هستند ، لازم است ابتدا درخواست خود را در سایتbp.swf.ir   ثبت نمایند سپس مدارک خواسته شده (تعهدنامه محضری) را به دفتر امور دانشجویی مؤسسه تحویل نمایند. بدیهی است تکمیل روند وام دانشجویی منوط به تحویل مدارک بخصوص تعهدنامه محضری میباشد  و عدم تحویل مدارک در مهلت مقرر به منزله انصراف از وام خواهد بود.