مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

در راستای اهداف و ماموریت های جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و تحقق برنامه های پیش بینی شده در اسناد بالا دستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین استفاده از توانمندی های جامعه علمی کشور در رفع نیازهای جامعه، موسسه آموزش عالی اسرار با پشتوانه اساتید مجرب این رشته اقدام به نوگشایی مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و با هدف ارتقای سطح سلامت روان دانشجویان گرامی نموده است.

تعریف سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی:

((سلامت بهزیستی مناسب جسمی، روانی و اجتماعی است نه صرفأ عدم بیماری))

سلامت روان حالتی از بهزیستی است که در آن فرد:

  1. خود و قابلیتهای خود را می شناسد.

  2. می تواند با فشارهای طبیعی زندگی کنار بیاید.

  3. میتواند به نحو موثری تلاش کند.

  4. می تواند برای اجتماع خود مفید واقع شود.

عوامل مرتبط با بهزیستی روانی عبارتند از:

    1-خویشتن پذیری وارتباط سالم با خود.

    2- ارتیاط سالم با دیگران.

    3-خود کارآمدی

   4-ادراک کفایت وداشتن اسناد درونی

   5-برنامه رشد شخصی

   6- داشتن معنا وهدف

بی شک سلامت و بهزیستی روانی یک مولفه بسیار مهم در کسب موفقیت و زندگی با کیفیت است. که باید برای ارتقاء آن برنامه داشت وتلاش کرد.

خدمات قابل ارائه در دفتر مشاوره دانشگاه:

   1-برنامه ریزی تحصیلی

  2- مشاوره فردی (مسائل عاطفی و سازشی)

  3- مشاوره پیش از ازدواج

   4-مشاوره زوج وخانواده

  5-برگزاری کارگاههای آموزشی ومهارت آموزی(با برنامه ریزی دانشگاه)

  6-خدمات ارجاع به متخصص

دفتر مشاوره دانشگاه با اعتقاد به نقش مهم خدمات مشاوره ای در ایجاد حال خوب و موفقیت فردی ، خانوادگی وتحصیلی دانشجویان عزیز ، آمادگی دارد متناسب با نیاز دانشجویان خدمات تخصصی خود را به صورت رایگان ارائه نماید ، امید است با ارتباط گیری منظم دانشجویان گرامی با دفتر مشاوره زمینه کیفیت بخشی بیشتر و کارائی بهتر عملکرد دانشگاه فراهم گردد.

دانشجویان عزیز جهت دریافت وقت مشاوره می توانند به طبقه اول ساختمان مرکزی سرکار خانم رزمجو مراجعه نمایند.

 

                                                                  راه های ارتباطی با ما : 38661770-051 داخلی 444