کمیسیون  بررسی موارد خاص

 

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بالاترين مقام تصميم گيرنده در مسائل آموزشی محسوب می‌شود و مسئولیت رسيدگي به مشكلات آموزشي خاص دانشجويان و متقاضیان در تمام مقاطع تحصيلي که دارای شرایط خاص می باشند، بررسی درخواست های دانشجویان و پرونده‌ی آموزشی ایشان، تهیه گزارش تخصصی و اجرای احکام صادر شده را دارد.

 

انواع درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص :

  • درخواست اعاده به تحصیل دانشجویانی که به دلیل مشروطی از دانشگاه اخراج آموزشی شده اند

  • درخواست اعاده به تحصیل برای دانشجویانی که به دلیل عدم انتخاب واحد یا عدم مراجعه راکد شده اند

  • درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویانی که شرایط خاص دارند

  • درخواست مرخصی با احتساب در سنوات بیشتر از حد مجاز آیین نامه

  • در خواست تمدید سنوات برای دانشجویانی که سنوات آموزشی مجاز آن ها به اتمام رسیده است

  • درخواست های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • درخواست تغییر گرایش برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

  • سایر درخواست هایی که دانشجو به دلیل مشکلات و موارد خاص از دانشگاه دارد

لازم به ذکر است برای دانشجویانی که پرتال انها راکد شده است صرفاً درخواست اعاده به تحصیل فعال می باشد.

نحوه ی ثبت درخواست:

 دانشجویان برای ثبت درخواست خود می‌توانند از طریق پرتال دانشجویی خود و منوی آموزشی و از مسیر درخواست های آموزشی یکی از درخواست های کمیسیون (اعاده به تحصیل /کمیسیون بررسی موارد خاص/تمدید سنوات/بررسی نمره زبان) را انتخاب و در قسمت توضیحات، شرح کامل مشکل خود را مطرح نمایند و مدارک و مستندات را نیز ضمیمه نمایند. در نظر داشته باشید بررسی درخواست های کمیسیون با پرداخت هزینه می باشد که مبلغ مربوطه در آن درخواست مشخص می باشد. این مبالغ را بایستی از طریق منوی مالی و زیر منوی پرداخت الکترونیک و سپس انتخاب گزینه‌ی هزینه انجام خدمات آموزشی پرداخت نمایید.