مدیریت مهارت آموزی ومشاوره شغلی

مهندس مهدیار قراول باشی

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) در راستای اجرای طرح ملی "توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال" و طی همکاری مشترک موسسه آموزش عالی اسرار و اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸، فعالیت خود را آغاز نمود.

 مؤسسه آموزش عالی اسرار مشهد به منظور توسعه آموزش­های مهارتی و اسناد بالادستی مربوطه و به منظور ارتقاء توانمندی­های مهارتی دانشجویان و هدفمندسازی دوره ­های آموزشی مؤسسه و هم چنین ارائه خدمات آموزشی تخصصی به صنایع و دستگاه­ های اجرایی و کیفیت بخشی به دوره­ های آموزشی مورد نیاز جامعه در رفع مسائل موجود و کمک به اشتغال زایی و کارآفرینی، اقدام به راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)نموده است. علاوه بر این، این مؤسسه آموزش عالی، در نظر دارد به منظور جهت دهی به دوره­ های آموزشی تخصصی و آموزش ­های مهارتی، با همکاری کلیه سازمان­ها، دستگاه ­های اجرایی و صنایع استان اقدام به برگزاری دوره های کوتاه و بلند مدت نماید. مرکز درصدد بهره‌مندی از دانش اعضای هیأت علمی، مدرسین و متخصصین دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی و برگزاری مطلوب دوره‌های مورد تقاضا برای دانش‌پذیران با ارائه گواهی‌ معتبر پایان دوره آموزشی است.

اهداف مرکز

 • کمک به ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ اقشار جامعه؛

 • مهیاسازی بستری برای دسترس عمومی و آسان به آموزش‌های تقاضامحور و کسب مهارت؛

 • فراهم نمودن امکان بهره‌مندی از توان علمی و تخصصی اعضای هیأت علمی و صاحبان تخصص در ارائه خدمات آموزشی به جامعه؛

 • بازآموزی و ارائه آموزش‌های تکمیلی و مهارت افزایی علمی، فنی و تخصصی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛

 وظایف مرکز

 

 • نیازسنجی، بررسی، طراحی، اجرا و نظارت بر دوره‌ها؛

 • بررسی دوره‌های پیشنهادی مجریان، عقد قرارداد و فراهم نمودن مقدمات اجرای آن‌ها؛

 • پیشنهاد انعقاد قرارداد با سازمان‌ها یا افراد جهت برگزاری دوره‌؛

 • ارزیابی دوره‌های برگزارشده، عملکرد مدرسین و سایر شرایط؛

 • تدوین برنامه‌ها و جداول زمانی دوره؛

 • صدور گواهی شرکت در دوره برای دانش‌پذیران.

 •   هدفمندسازی دوره کارآموزی

 •  برگزاری دوره­ های مهارت ­آموزی و ارائه مشاوره شغلی برای دانشجویان

 • کارگاه ­های مشترک با اداره فنی و حرفه ­ای منطبق با واحدهای درسی دانشگاهی رشته ­های مختلف فنی و مهندسی وعلوم پایه

 •