چشم انداز مؤسسه آموزش عالی اسرار

مؤسسه آموزش عالی اسرار مجموعه ای است آینده نگر و نخبه پرور با رویکرد توسعه منابع انسانی متناسب با سند چشم انداز ملی و سر فصل های بیانیه گام دوم انقلاب و تبدیل دانش به ثروت در سطوح مختلف به منظور حفظ و ارتقای ارزش های عالی ایرانی اسلامی و کسب جایگاهی برتر در بین مؤسسات آموزش عالی در سطح منطقه ای و ملی.

مؤسسه آموزش عالی اسرار در شهر مقدس مشهد و با مجوز رسمی به شماره  45243 و به تاریخ 1384/12/07 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه فنی و مهندسی با کادر علمی و اداری مجرب، جوان متخصص و نیز بهره گیری از توان اساتید به نام و صاحب کرسی در نظام آموزش عالی استان و با هدف پرورش دانشجویانی عالم، آگاه، ساعی، پرتلاش و با نشاط و متدین در عرصه های فنی و مهندسی و سایر رشته های تحصیلی ایجاد شده است.

مأموریت

مؤسسه آموزش عالی اسرار تلاش دارد با الهام از نقشه جامع علمی کشور و با تأکید بر پتانسیل های عالی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و تعالیم عالیه دین مبین اسلام و با رعایت کامل کلیه ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و بهره گیری از پیشرفت های مراکز علمی معتبر داخلی و خارجی و نیز پتانسیل های اساتید مجرب و متخصص و امکانات گسترده آموزش و پژوهش خود به پرورش دانش آموختگانی متعهد و متخصص و آماده ورود به عرصه اشتغال متناسب با نیاز جامعه و کاملاً جامعه باور بپردازد.