رئیس مؤسسهبسمه تعالی

قسم به قلم و آنچه می نویسد و سپاس آفریننده آن را که به انسان قدرت تفکّر و اندیشه عنایت فرمود تا زمینه پیشرفت و تعالی او را فراهم آورد.

در عصر حاضر، مقوله علم و فنآوری از مهمترین زیرساخت های پیشرفت کشور ها و مهمترین ابزار رقابت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … می باشد. نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جامعه علمی کشور اعم از اساتید فرهیخته و دانشجویان معزز در پیشبرد اهداف عالی علمی و فرهنگی ایران اسلامی قطعی و انکار ناپذیر است. ضروری است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای تربیت و پرورش انسانهایی صالح، فرهیخته، عالم، حقیقت جو و با کمالات، متناسب با نیازهای امروز و فردا با فراهم کردن بستر و تولید محتوی مناسب و مطلوب و در شأن و جایگاه ایران اسلامی تلاشی در خور و همتی بلند داشته باشند.

 مؤسسه آموزش عالی اسرار با داشتن اساتیدی مجرّب و فرهیخته و امکاناتی مناسب و در خور، تلاش دارد تا با تربیت دانشجویان با ایمان و بصیر و نمونه در عرصه های علمی و فرهنگی سهمی مناسب در ارتقاء اهداف آموزش عالی استان خراسان رضوی و میهن اسلامی داشته باشد.

امید دارد به کمک و همت عالی کلیه ی همکاران محترم و پر تلاش و دانشجویان گرامی اسباب بالندگی و تعالی این مؤسسه را در عرصه های مختلف فراهم آوریم.  انشاا...   

 

دکتر مهدی وطن پرست

رئیس مؤسسه     

                                                                                                                                                                                            

سوابق علمی و اجرایی