اطلاعیه ها

  • 4284
  • 355 مرتبه
  • 11/14/1402

برای سرنوشت؛ برای ایران

برای سرنوشت؛ برای ایران

برای سرنوشت؛ برای ایران🇮🇷

#رهبر_معظم_انقلاب :
کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، در واقع برای اقتدار کشورشان، برای حفظ کشورشان، برای امنیّت خودشان و آینده‌ و سرنوشت کشور دارند تلاش میکنند.