اطلاعیه ها

  • 3257
  • 221 مرتبه
  • 01/15/1402

اطلاعیه مهم آموزشی

اطلاعیه مهم آموزشی

دانشجویان ترم پنجم و بالاتر که سنوات آموزشی و نظام وظیفه آنها به اتمام رسیده و یا سه ترم مشروطی دارند. جهت تعیین تکلیف و مجوز ادامه تحصیل هرچه سریعتر به آموزش مراجعه نمایند.