اطلاعیه ها

اطلاعیه مرکز مشاوره

اطلاعیه مرکز مشاوره
  • دفتر مشاوره دانشگاه در نظر دارد، به منظور ارتقای دانش و مهارت دانشجویان، کارگاه های آموزشی و مهارت اموزی ذیل را به تدریج و در طول سال تحصیلی برگزار نماید.
  • به جهت برنامه ریزی و زمان بندی اجرای کارگاهها، شایسته است دانشجویان محترم متناسب با نیاز و علاقه مندی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
  • زمان اجرای کارگاه ها پس از نهایی شدن ثبت نام، متعاقبا اعلام خواهد شد.

ردیف

نام کارگاه

مدت زمان برگزاری

1 اسطوره شناسی و روانشناسی زنان و مردان 8 ساعت
2 مهارتهای برقراری ارتباط ایمن و مدیریت موثر روابط 8 ساعت
3 هوش هیجانی و مدیریت هیجانات 4 ساعت
4 مدیریت تفکر 4 ساعت
5 ازدواج موفق و ایمن 8 ساعت

 

فایل های پیوست